Jaarverslag 2019 Stichting Rookpreventie Jeugd en TabakNee

13 februari 2020

Jaarverslag 2019 Stichting Rookpreventie Jeugd en TabakNee

Het was een veelbewogen jaar voor Stichting Rookpreventie Jeugd (SRPJ) en TabakNee. 2019 was het jaar dat TabakNee haar subsidie van het KWF kwijtraakte en de SRPJ uit het samenwerkingsverband Alliantie Nederland Rookvrij werd gezet. Een spontaan georganiseerde crowdfunding redde SRPJ en TabakNee financieel uit de brand. Hieronder een korte samenvatting van het jaarverslag.

Dankzij de 2000 abonnees van onze tweewekelijke nieuwsbrief weten we dat politici, beleidsmakers én tabakslobbyisten het nieuws op TabakNee.nl volgen. Deze site telde het hoogste aantal bezoekers ooit.

Sjoemelsigaret

Veel belangstelling was er voor onze juridische strijd tegen de sjoemelsigaret. Samen met de gemeente Amsterdam en veertien andere partijen heeft SRPJ daartegen juridische stappen ondernomen bij de bestuursrechter in Rotterdam. Die heeft onlangs over de falende Nederlandse wetgeving een aantal vragen voorgelegd aan het Europese Hof. Dat moet omdat de Nederlandse tabakswetgeving gebaseerd is op Europese wetgeving. De komende jaren gaat SRPJ trachten een wijziging in de Europese wetgeving te bewerkstellingen die nodig is om een einde te maken aan de sjoemelsigaret in Nederland.

Mediawaarde

TabakNee hield ook in 2019 de lobby voor tabak en andere nicotineproducten in de gaten. Publicaties op TabakNee leverden maar liefst achtmaal Kamervragen op.
SRPJ en TabakNee brachten nieuws én waren vaak in het nieuws. Hoogtepunt was het optreden van Wanda de Kanter in het VPRO-programma Zomergasten. De totale mediawaarde, ook wel pr-waarde genoemd, was aanzienlijk en bedroeg bijna 3 miljoen euro. Het werkkapitaal van de SRPJ, inclusief TabakNee, was hier nog geen 10 procent van!

Teleurstelling

Echt goed gaat het nog steeds niet met het tabaksbeleid in Nederland. De uitkomst van het Tweede Kamerdebat over het Nationaal Preventieakkoord was teleurstellend. De accijnzen op tabak worden slechts mondjesmaat verhoogd en er wordt niet gesnoeid in het grote aantal verkooppunten van tabak. We gaan ons onder meer hardmaken voor het terugsnoeien van verkooppunten door middel van een vergunningstelsel, voor accijnsverhoging en voor een verslavingsfonds waarin de tabaksindustrie geld moet storten dat ten goede komt aan de zorg voor hun slachtoffers. En we gaan natuurlijk door met het ‘naming and shaming’ van de tabakslobby.

Onafhankelijk

De komende jaren is de dekking van onze kosten verzekerd, kunnen we onafhankelijk functioneren en ons wijden aan onze primaire doelstelling: zorgen dat kinderen niet gaan roken en van tabak geschiedenis maken.
Alle donateurs, hartelijk dank!

Het hele jaarverslag kunt u hier lezen

Wanda de Kanter, voorzitter
Frits van Dam, secretaris
Rob Giebels, penningmeester

 

 

Tags

    1 items are tagged with tabak    4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rechtszaak    8 items are tagged with     1 items are tagged with verbergen
    1 items are tagged with     1 items are tagged with     4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rookvrije generatie    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with Wanda de Kanter    3 items are tagged with     1 items are tagged with jongeren en roken    1 items are tagged with     6 items are tagged with     1 items are tagged with     5 items are tagged with roken    2 items are tagged with     1 items are tagged with     2 items are tagged with rookstoppoli    1 items are tagged with meetmethode    1 items are tagged with ISO-methode    6 items are tagged with Canadian Intense    5 items are tagged with TNCO    6 items are tagged with     1 items are tagged with     2 items are tagged with WHO    2 items are tagged with     1 items are tagged with tabaksindustrie    3 items are tagged with tabakslobby    1 items are tagged with politiek    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sjoemelsigaret    8 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with longarts    1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with Tweede Kamer    2 items are tagged with rookstop    1 items are tagged with Europees Hof    6 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sigarettenfilter    1 items are tagged with NVWA    1 items are tagged with Sick of Smoking    1 items are tagged with petitie    1 items are tagged with Wet Rookvrije Generatie    1 items are tagged with
×** [Flexisystem PLG: Adding css classes to BODY: 0.001 s]
0.000 seconds (0.000); 2.16 MB (2.162) - START: FLEXIcontent component
0.136 seconds (0.136); 4.96 MB (2.801) - END: FLEXIcontent component: (VIEW: item)

-- [Initialize component: 0.00 s]
-- [FC Templates: XML files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: LESS files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: INI files parsing: 0.00 s]
-- [Joomla Content Plugins: 0.01 s]
-- [Get/Calculate Item Properties: 0.05 s]
-- [FC fields values retrieval + field params creation: 0.02 s]
-- [FC "item" view Template Rendering: 0.00 s]

-- [FC Fields Rendering: 0.01 s]
0.001 screated
0.000 screatedby
0.000 smodified
0.000 smodifiedby
0.000 stitle
0.000 shits
0.000 stype
0.000 sversion
0.000 sstate
0.002 svoting
0.001 sfavourites
0.000 scategories
0.000 stags
0.000 smaintext
0.003 simage
0.001 stext
0.000 stextarea
0.001 sradio0.000 seconds (0.000); 5.10 MB (5.102) - START: FLEXIcontent Tags Cloud Module
0.016 seconds (0.016); 5.31 MB (0.209) - END: FLEXIcontent Tags Cloud Module

0.000 seconds (0.000); 5.31 MB (5.306) - START: FLEXIcontent Search Module
0.002 seconds (0.002); 5.31 MB (0.005) - END: FLEXIcontent Search Module