Waarom

Waarom wij ons specifiek richten op rookpreventie bij de jeugd

Waarom

Jongeren zijn de primaire doelgroep voor de tabaksindustrie. Jongeren die in deze kwetsbare periode van hun leven beginnen te roken, raken vaak veel ernstiger verslaafd dan degenen die later beginnen. De meeste rokers zijn tussen hun 10e en hun 19e levensjaar begonnen met roken en verslaafd geraakt. Daarom is het zo belangrijk juist de jeugd te beschermen tegen de verleidingen van de tabaksindustrie.  

  • Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat het brein van pubers en adolescenten veel gevoeliger is om verslaafd te raken dan het volwassen brein. Dit heeft onder andere te maken met het tijdelijk aanzienlijk minder functioneren van de cognitieve functies bij pubers en adolescenten.
  • Op basis van dit onderzoek zou je kunnen zeggen dat jongeren ‘wilsonbekwaam’ zijn om de keuze te maken om wel of niet te beginnen met roken.
  • Roken blijkt ‘besmettelijk’ te zijn. Zien roken doet roken.
  • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt roken in de nabije omgeving van kinderen kindermishandeling.
  • Roken begint bij de jeugd, in het gezin en op school. Het begint al met moeders die doorroken tijdens de zwangerschap, omdat ze verslaafd zijn. Dit leidt tot allerlei vormen van ellende voor hun kinderen. Van dismature (te kleine) baby’s, tot vruchtbaarheidsproblemen en mogelijk ADHD. Middenoorontsteking bij kinderen is vaak direct terug te voeren op rokende ouders. Ook is er een duidelijk verband tussen roken en wiegendood.
  • Kinderen van aan roken verslaafde ouders hebben een verhoogde kans om zelf verslaafd te raken.
  • De verslaafde kinderen van nu zijn de ernstig zieke rokers over vijfentwintig tot dertig jaar. Als we echt iets aan terugdringen van ernstige ziektes – en eventueel aan de daaruit voortvloeiende kosten – willen doen moeten we nu met de jeugd serieus beginnen.
  • Mede omdat er zo’n lange tijd ligt tussen de eerste sigaret en het moment dat een roker daadwerkelijk ziek wordt het gevaar onvoldoende onderkend. Adolescenten leven in het hier en nu, ouders zien het roken van hun kinderen nog steeds als een onschuldig experiment. Tot je 35e kun je in zekere zin ‘ongestraft’ roken.
  • Om de – van nature avontuurlijke – puberdoelgroep te bereiken zijn zeer gerichte campagnes nodig die aansluiten bij hun gedachtewereld.
 
×** [Flexisystem PLG: Adding css classes to BODY: 0.003 s]
0.000 seconds (0.000); 2.15 MB (2.151) - START: FLEXIcontent component
0.146 seconds (0.146); 4.93 MB (2.775) - END: FLEXIcontent component: (VIEW: item)

-- [Initialize component: 0.00 s]
-- [FC Templates: XML files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: LESS files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: INI files parsing: 0.00 s]
-- [Joomla Content Plugins: 0.01 s]
-- [Get/Calculate Item Properties: 0.06 s]
-- [FC fields values retrieval + field params creation: 0.02 s]
-- [FC "item" view Template Rendering: 0.00 s]

-- [FC Fields Rendering: 0.01 s]
0.001 screated
0.000 screatedby
0.000 smodified
0.000 smodifiedby
0.000 stitle
0.000 shits
0.000 stype
0.000 sversion
0.000 sstate
0.002 svoting
0.001 sfavourites
0.000 scategories
0.000 stags
0.000 smaintext
0.002 simage
0.001 stext
0.000 stextarea
0.001 sradio0.000 seconds (0.000); 5.07 MB (5.065) - START: FLEXIcontent Tags Cloud Module
0.009 seconds (0.009); 5.17 MB (0.106) - END: FLEXIcontent Tags Cloud Module

0.000 seconds (0.000); 5.21 MB (5.207) - START: FLEXIcontent Search Module
0.002 seconds (0.002); 5.21 MB (0.005) - END: FLEXIcontent Search Module