Doelstelling

Van roken geschiedenis maken

Doelstelling

Rookpreventie Jeugd heeft één helder doel: tabak uitbannen uit de samenleving en roken geschiedenis maken. Dat kan alleen door te zorgen dat er geen nieuwe rokers meer bijkomen. Daarom wil Rookpreventie Jeugd de overheid aanzetten tot het nemen van een aantal maatregelen die in samenhang een effectief preventiebeleid opleveren:

• forse accijnsverhoging om tabak onbereikbaar te maken voor kinderen
Een pakje sigaretten moet minimaal 10 euro gaan kosten, zodat sigaretten buiten bereik van de meeste kinderen komen. In Australië kost een pakje sigaretten al meer dan 20 euro, in Frankijk sinds oktober 2020 ca. 10 euro en in het Verenigd Koninkrijk ruim 10 euro. In Nederland kost een pakje gemiddeld 8 euro. 

• vermindering van het aantal verkooppunten
Met bijna 20.000 verkooppunten is tabak veel te makkelijk verkrijgbaar en controle op naleving van de leeftijdsgrens ondoenlijk. Tabak moet uit de supermarkten, drogisterijen, boekwinkels en alleen nog onder vergunning worden verkocht door gespecialiseerde tabakswinkels. Inmiddels is besloten dat supermarkten de tabaksverkoop per 2024 moeten staken. Benzinestations en andere winkels mogen voorlopig tot 2030 tabak blijven verkopen. Rookpreventie Jeugd pleit ervoor dat dit sneller gebeurt.  

• een effectieve handhaving van de leeftijdsgrens voor aankoop van tabak
Het moet effectief onmogelijk worden voor jongeren onder de 18 jaar om tabak te kunnen kopen 

Inmiddels gerealiseerde maatregelen 

Verschillende maatregelen die ook door Rookpreventie Jeugd werden bepleit, zijn inmiddels gerealiseerd: 

• tabaksvrije schoolpleinen
Sinds augustsu 2020 zijn scholen verplicht een rookvrij terrein te hebben. Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Kinderen die anderen zien roken, zijn sneller geneigd zelf ook te beginnen. Vandaar dat rookvrije schoolpleinen een belangrijk middel zijn om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken.  

• rookwaren bij verkooppunten uit het zicht van klanten houden
Een wand vol sigarettenverpakkingen is een reclamezuil voor tabak. Reclame voor tabak is verboden, dus moeten tabaksproducten in winkels niet langer zichtbaar worden opgesteld. Per 1 juli 2020 is dit dan ook verboden in supermarkten. Per 1 januari 2021 moeten ook andere winkels die tabak verkopen aan het uitstalverbod voldoen. Voor tabakswinkels die alleen tabak verkopen geldt een uitzondering. 


Statuten

De statuten van de Stichting Rookpreventie Jeugd zijn vastgesteld bij de oprinchting van de stichting op 31 maart 2009 en onlangs (op 23 april 2024) aangepast.