Rechtszaken

In verschillende juridische procedures heeft Rookpreventie Jeugd de malafide praktijken van de tabaksindustrie en haar invloed op het overheidsbeleid aangevochten en aan de kaak gesteld. In de jongste, nog lopende zaak, buigt het Europees Hof van Justitie zich over de (on)rechtmatigheid van de in Europa voorgeschreven meetmethode voor het vaststellen van de gifuitstoot van sigaretten. 

Aangifte tegen de tabaksindustrie

Twee longpatiënten, Anne Marie van Veen en Lia Breed, deden in 2016 samen met Rookpreventie Jeugd aangifte tegen de tabaksindustrie, daarbij gesteund door strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq. De aanklacht: Poging tot moord, doodslag, zware mishandeling en valsheid in geschrifte. 

Lees meer...

Rechtszaak tegen de staat over artikel 5.3 FCTC

In 2014 en 2015 voerde Rookpreventie Jeugd een zaak tegen de Staat der Nederlanden om een einde te maken aan de structurele, veel te grote invloed van de tabakslobby op het antirookbeleid van de overheid. De eis: handhaving van artikel 5.3 van het WHO FCTC-verdrag.

Lees meer...
   

Tags