Criticism of battle against the rigged cigarette unfounded

From an unexpected quarter comes criticism of the battle by the Youth Smoking Prevention Foundation (SRPJ) against “rigged cigarettes”. In an email to the SRPJ, Belgian anti-smoking expert Luk Joossens calls it “not worth the trouble”. Lawyer Phon van den Biesen believes that Joossens is overlooking a number of things.

Lees meer...

Steun ons werk

De activiteiten van Stichting Rookpreventie Jeugd worden gefinancierd uit donaties en sponsorbijdragen. Wilt u ons steunen? Dat stellen wij zeer op prijs.

Lees meer...

Doelstelling

Rookpreventie Jeugd heeft één helder doel: tabak uitbannen uit de samenleving en roken geschiedenis maken. Dat kan alleen door te zorgen dat er geen nieuwe rokers meer bijkomen. Daarom wil Rookpreventie Jeugd de overheid aanzetten tot het nemen van een aantal maatregelen die in samenhang een effectief preventiebeleid opleveren:

Lees meer...

Waarom

Jongeren zijn de primaire doelgroep voor de tabaksindustrie. Jongeren die in deze kwetsbare periode van hun leven beginnen te roken, raken vaak veel ernstiger verslaafd dan degenen die later beginnen. De meeste rokers zijn tussen hun 10e en hun 19e levensjaar begonnen met roken en verslaafd geraakt. Daarom is het zo belangrijk juist de jeugd te beschermen tegen de verleidingen van de tabaksindustrie.  

Lees meer...

Activiteiten

Stichting Rookpreventie Jeugd wil roken geschiedenis maken door te zorgen dat kinderen niet beginnen met roken. Dat kan door tabaksaccijnzen sterk te verhogen en het aantal verkooppunten van tabak sterk terug te brengen. Een pakje sigaretten moet ten minste 10 euro gaan kosten en het aantal winkels waar je tabak kunt kopen moet van 60.000 nu worden teruggebracht naar 1.500. Deze maatregelen moeten door de politiek genomen worden. Langs verschillende wegen probeert de stichting haar doelstellingen te verwezenlijken.

Lees meer...

Historie

De ‘Stichting Rookpreventie Jeugd’ is voortgekomen uit het werk van Pauline Dekker en Wanda de Kanter, longartsen in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, auteurs van het Rookstop boek ‘Nederland stopt met roken’.

Ze schreven het boek vanuit hun frustratie over het feit dat zij als longartsen altijd aan het eind van de lijn staan: 80% van hun dagelijks werk in het ziekenhuis bestaat uit de zorg voor patiënten met COPD of Longkanker. Ziekten die niet te genezen maar wel te voorkomen zijn.

Lees meer...

Organisatie

Wanda de Kanter, longarts Antoni van Leeuwenhoek, auteur Nederland stopt! Met roken (voorzitter)
Em. Prof. dr. Frits van Dam, psycholoog, Universiteit van Amsterdam, oud-medewerker Antoni van Leeuwenhoek (secretaris)
Drs. R. Giebels, econometrist, oud-adviseur financiële zaken en risico-management Gemeente Amsterdam (penningmeester)
.....

Lees meer...