Reacties op uitspraak hof: 'Laat ze de tabaksindustrie opdoeken'

11 december 2018

Reacties op uitspraak hof: 'Laat ze de tabaksindustrie opdoeken'

Het nieuws over de beslissing van het gerechtshof om geen vervolging van de tabaksindustrie te bevelen, is in binnen- en buitenland breed gedeeld. Tabaksfabrikant JTI reageerde met een opmerkelijke advertentie terwijl advocaat Bénédicte Ficq liet weten dat de tabaksindustrie nog niet van haar af is.

Door de webredactie

Als zelfs de reaguurders op Powned de boodschap hebben begrepen, dan is de nu definitief geseponeerde aangifte tegen de tabaksindustrie zeker niet voor niets geweest. In een reactie op een wat laatdunkend bericht over de beslissing van het gerechtshof om geen vervolging te bevelen, schrijft ene pino2: “Als tabaksfabrikanten willens en wetens 70 stofjes in die tabak stoppen om de roker verslaafd te houden dan is dat in mijn ogen wel degelijk strafbaar. Als zij dit niet doen dan zou het voor rokers aanzienlijk makkelijker worden om die stinkstok aan de wilgen te hangen, want ik wil wel maar het lukt niet. Je mag mij zwak vinden maar zolang ik gemanipuleerd word door de tabaksfabrikanten maak ik blijkbaar weinig kans om ervan af te komen.”

Op Powned is ironie een graag gehanteerde stijlfiguur, maar daarvan is bij pino2 geen sprake: “Van mij mogen ze de tabaksfabrieken helemaal opdoeken want als het niet meer verkrijgbaar is (ook niet in het zwarte circuit) dan kán ik simpelweg niet roken. Ik wil van die peuk af maar dan moet de overheid die waanzin ook uitbannen, weg ermee! Ik weet zeker dat 90% van de rokers liever niet (meer) wilt roken dus doe er iets mee dames en heren in Den Haag.”

Drugsproducenten

Het nieuws dat het hof in Den Haag de beslissing van het Openbaar Ministerie om de tabaksindustrie niet te vervolgen heeft bekrachtigd is breed in de Nederlandse media gemeld. De meeste nieuwsmedia beperkten zich tot korte berichten gebaseerd op berichtgeving van het ANP. Onder meer de Volkskrant wachtte ook de reactie van advocaat Bénédicte Ficq af die ’s middags in een persconferentie constateerde “dat het hof vindt dat sigarettenproducenten willens en wetens verslavende, ziekmakende, dodelijke producten op de markt brengen, uitsluitend uit winstbejag. Het zijn exact deze overwegingen die we altijd terugzien in grote drugszaken. Het hof stelt de grote sigarettenfabrikanten hiermee op één lijn met grote drugsproducenten en importeurs.”
Bij De Wereld Draait Door vertelde Ficq dat de strijd wat haar betreft dan ook nog allerminst gestreden is en dat als zich een nieuw feit voordoet doordat bijvoorbeeld nieuwe informatie naar boven komt, een nieuwe procedure tot de mogelijkheden behoort.

Tabaksproducent plaatst advertentie

De tabaksindustrie zelf reageerde met enig triomfalisme. “De beslissing van het Hof is geen verrassing voor VSK, aangezien het Openbaar Ministerie reeds in februari jl. de klacht in een sterk geformuleerd besluit had verworpen, en daarbij concludeerde dat de tabaksfabrikanten zich houden aan de wet”, stelt Jan Hein Sträter, directeur van de VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten) op de VSK-website.

Opmerkelijker was de paginagrote advertentie die Japan Tobacco International (JTI) daags na de uitspraak in De Telegraaf liet plaatsen met als kop: ‘De “sjoemelsigaret” bestaat niet’. De fabrikant van onder meer Camel-sigaretten kraait victorie in de louter uit tekst bestaande advertentie. Volgens JTI zijn de strafrechtelijke mogelijkheden om de industrie aan te pakken nu uitgeput. De advertentie concludeert: “Het Hof erkent dat het meten, testen en verifiëren van de teer-, nicotine- en koolmonoxide-emissies van sigaretten door de autoriteiten al meer dan 25 jaar strikt wordt gecontroleerd. En, dat JTI te allen tijde heeft voldaan aan de Tabaks- en rookwarenwet. Kortom, de sjoemelsigaret bestaat niet.”

Sjoemelsigaret bestaat wel

De advertentie laat de gebruikelijke tactiek van de tabaksindustrie zien, die met halve waarheden en het weglaten van informatie twijfel probeert te zaaien. Maar om zich toch verder in te dekken verwijst JTI naar een eigen website, nosafecigarette.com, waarop zij waarschuwt dat geen enkele sigaret zonder risico is. “Zelfs het teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalte dat in vele landen vermeld staat op de verpakking geeft niet precies aan hoeveel u juist van deze stoffen inhaleert”, staat er te lezen. Met andere woorden: de sjoemelsigaret bestaat wel.

Buitenlandse media

Ook in het buitenland is het nieuws over de beslissing van het hof door veel nieuwsmedia gebracht. In Groot-Brittannië meldde onder meer The Independent het nieuws en in de VS namen veel nieuws-websites een bericht van Associated Press over, waaronder de New York Times.

 

 

Tags

    1 items are tagged with tabak    4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rechtszaak    8 items are tagged with     1 items are tagged with verbergen
    1 items are tagged with     1 items are tagged with     4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rookvrije generatie    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with Wanda de Kanter    3 items are tagged with     1 items are tagged with jongeren en roken    1 items are tagged with     6 items are tagged with     1 items are tagged with     5 items are tagged with roken    2 items are tagged with     1 items are tagged with     2 items are tagged with rookstoppoli    1 items are tagged with meetmethode    1 items are tagged with ISO-methode    6 items are tagged with Canadian Intense    5 items are tagged with TNCO    6 items are tagged with     1 items are tagged with     2 items are tagged with WHO    2 items are tagged with     1 items are tagged with tabaksindustrie    3 items are tagged with tabakslobby    1 items are tagged with politiek    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sjoemelsigaret    8 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with longarts    1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with Tweede Kamer    2 items are tagged with rookstop    1 items are tagged with Europees Hof    6 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sigarettenfilter    1 items are tagged with NVWA    1 items are tagged with Sick of Smoking    1 items are tagged with petitie    1 items are tagged with Wet Rookvrije Generatie    1 items are tagged with