Oproep: ABP, stop met beleggen in de tabaksindustrie!

8 juni 2017

Oproep: ABP, stop met beleggen in de tabaksindustrie!

ABP, stop met beleggen in de tabaksindustrie! Onder dat motto start Stichting Rookpreventie Jeugd op Wereld Niet Roken Dag (31 mei) een campagne. Doel: pensioenfonds ABP moet stoppen met haar beleggingen in de tabaksindustrie. Alle bij ABP aangesloten organisaties worden opgeroepen het pensioenfonds duidelijk te maken dat de tabaks-beleggingen niet duurzaam en on-ethisch zijn.

Anderhalf miljard euro. Zoveel geld belegde het ABP vorig jaar in de tabaksindustrie. En daar zijn ze ook dit jaar mee doorgegaan. Geld van de pensioenen van ambtenaren, leraren, en medewerkers in de zorg die bij dit pensioenfonds zijn aangesloten. Geld met dodelijke gevolgen: elk jaar sterven zes miljoen mensen in de wereld aan ziektes die gerelateerd zijn aan roken. In Nederland zijn er dat ruim 20.000; de helft van hen haalt hierdoor zelfs zijn/haar pensioen niet.

Noodklok

Daarom luidt de Stichting Rookpreventie Jeugd de noodklok. Deze stichting, die wil voorkomen dat kinderen gaan roken, is opgericht door de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker. In hun spreekkamers zien zij dagelijks de verwoestende effecten van tabaksgebruik. Niet alleen longkanker maar ook ernstige benauwdheid (COPD), hartaanvallen en beroertes. Hoe is het mogelijk dat de pensioenen van ambtenaren en leraren mede worden belegd in het meest dodelijke consumentenproduct ooit?

De Stichting Rookpreventie Jeugd heeft er bij het ABP herhaaldelijk op aangedrongen te stoppen met beleggen in de tabaksindustrie maar kreeg steeds nul op het rekest. De Wereld Niet Roken Dag is een mooi moment om het ABP nu eindelijk over de streep te trekken. Uw organisatie is bij dit pensioenfonds aangesloten. Daarom vragen wij u te protesteren tegen haar dodelijke beleggingen in de tabaksindustrie.

Ontbossing en kinderarbeid

Tabak levert niet alleen doden en zieken op, maar is ook niet duurzaam. De tabaksproductie leidt bijvoorbeeld tot ontbossing. Bovendien werken er dikwijls kinderen op de tabaksplantages, onder slechte omstandigheden. Zij worden blootgesteld aan pesticiden die de ontwikkeling van kanker bevorderen, of tot onvruchtbaarheid en concentratieproblemen leiden. Zij moeten overgeven, en hebben last van hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid na het oogsten van de tabaksbladeren, als gevolg van een via de huid opgelopen nicotinevergiftiging.

In het onlangs gepubliceerde ABP- rapport Duurzaam en verantwoord beleggen 2016 staat dat het pensioenfonds het belangrijk vindt tegen kinderarbeid in actie te komen en mensenrechten te handhaven. Maar als het om tabak gaat, gelden kennelijk andere principes.

Gebrek aan kennis

Er is bij het ABP duidelijk een gebrek aan kennis over tabak. "ABP voert op dit moment geen beleid om genotsmiddelen in welke vorm dan ook, waarvan de gebruiker zelf bewust voor de consumptie hiervan kiest, te weren uit de beleggingsportefeuille", liet een woordvoerster weten aan de Stichting Rookpreventie Jeugd. Dat standpunt gaat volledig voorbij aan het feit dat kinderen juist op het moment in hun leven dat ze het sterkst te beïnvloeden zijn, de puberteit, worden verleid om te gaan roken. De tabaksindustrie maakt haar producten met opzet zodanig dat deze even verslavend zijn als cocaïne en heroïne. Kinderen die gaan roken zijn binnen vier weken verslaafd en dan is er geen sprake meer van een vrije keuze.

Ongenoegen onder de deelnemers van ABP

Onder de deelnemers van het ABP is veel ongenoegen over het beleggingsbeleid. Een grote groep deelnemers, zo blijkt uit het Duurzaamheidsrapport, wil niet dat er belegd wordt in sectoren die te maken hebben met tabak (en gokken en in bedrijven die ongewenst gedrag vertonen, zoals corruptie, betrokkenheid bij kinderarbeid en mensenrechtenschendingen). Maar het ABP-bestuur wil hier niet van horen. APG-bestuurder Eduard van Gelderen, verantwoordelijk voor beleggingen van de pensioengelden van het ABP heeft geen moeite met investeringen in tabaks-firma’s, “vanwege het rendement” zie dit artikel op de website TabakNee. ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann geeft van Gelderen het groene licht. Zij meent “dat heel weinig mensen willen afzien van bepaalde beleggingen als hun dat pensioen scheelt”. Dat een grote groep van haar eigen deelnemers daar anders over denkt, daar gaat zij aan voorbij.

Buitenbeentje

De oproep aan de bij de ABP aangesloten organisaties (85, waarvan vijf koepelorganisaties) komt gelijktijdig met een manifest van vier grote Amerikaanse investeringsmaatschappijen dat op Wereld Niet Roken Dag wordt gepubliceerd. Zij pleiten voor een wereldwijde actie tegen de tabaks-epidemie en de daarmee hangende kosten en gevolgen. Zij vragen andere grote investeerders zich achter hen te scharen en hun aandelen in tabak weg te doen.

Stichting Rookpreventie Jeugd hoopt dat deze campagne het ABP eindelijk over de streep trekt: ABP is een buitenbeentje aan het worden. Eerder stopten andere pensioenfondsen met beleggingen in de tabaksindustrie: het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het Pensioenfonds Medisch Specialisten, het Pensioenfonds voor Huisartsen en het Pensioenfonds voor Metaal en Elektra.

De Stichting Rookpreventie Jeugd doet nu een dringend beroep op aangesloten organisaties om vanuit hun positie binnen het ABP Verantwoordingsorgaan er bij het bestuur van het ABP op aan te dringen meteen te stoppen met beleggen in de tabaksindustrie.

 

 

Tags

    1 items are tagged with tabak    4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rechtszaak    8 items are tagged with     1 items are tagged with verbergen
    1 items are tagged with     1 items are tagged with     4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rookvrije generatie    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with Wanda de Kanter    3 items are tagged with     1 items are tagged with jongeren en roken    2 items are tagged with     6 items are tagged with     1 items are tagged with     5 items are tagged with roken    2 items are tagged with     1 items are tagged with     2 items are tagged with rookstoppoli    1 items are tagged with meetmethode    1 items are tagged with ISO-methode    6 items are tagged with Canadian Intense    5 items are tagged with TNCO    6 items are tagged with nicotine    2 items are tagged with     2 items are tagged with WHO    2 items are tagged with     1 items are tagged with tabaksindustrie    3 items are tagged with tabakslobby    1 items are tagged with politiek    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sjoemelsigaret    8 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with longarts    1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with Tweede Kamer    2 items are tagged with rookstop    1 items are tagged with Europees Hof    6 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sigarettenfilter    1 items are tagged with NVWA    1 items are tagged with Sick of Smoking    1 items are tagged with petitie    1 items are tagged with Wet Rookvrije Generatie    2 items are tagged with nicotinevrije generatie    1 items are tagged with vape-hype    1 items are tagged with gifstoffen    1 items are tagged with Nicotinee    1 items are tagged with