Een jaar met ups en downs voor Rookpreventie Jeugd en TabakNee

Jaarverslag 2021

Een jaar met ups en downs voor Rookpreventie Jeugd en TabakNee

Het Jaarverslag 2021 van Rookpreventie Jeugd en TabakNee beschrijft een jaar waarin actief is gelobbyd voor echte preventiemaatregelen, bij het Europees Hof van Justitie de sjoemelsigaret is aangepakt en waarin voorbereidingen zijn getroffen voor nieuwe campagnes.

Het vers gepubliceerde jaarverslag over 2021 van Rookpreventie Jeugd beschrijft een jaar met ups en downs voor de stichting. In dit tweede coronajaar, waarin bovendien het kabinet goeddeels demissionair was, werd veel besluitvorming opgeschort. Politiek was er vooral aandacht voor coronabestrijding, moties over tabak werden aangehouden.

Daarbij kwam het grote persoonlijke verlies dat Rookpreventie Jeugd en TabakNee te verwerken kregen door het overlijden in juli van de oprichter en hoofdredacteur van TabakNee, Frits van Dam, tevens secretaris van Rookpreventie Jeugd. Van Dam heeft zich tot het laatst toe vanaf zijn ziekbed ingezet voor de strijd tegen de tabaksindustrie.

Zelf zou hij nooit een lintje hebben geaccepteerd, maar hij bekeek met trots de koninklijke onderscheidingen voor longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker, hen in april opgespeld door staatssecretaris Paul Blokhuis. Tot zijn grote plezier beleefde Van Dam die feestelijke dag nog (online) mee.

In maart diende RPJ de schriftelijke beantwoording in van vragen van het Europees Hof van Justitie in de zaak over de sjoemelsigaret. De inhoudelijke behandeling was daarmee afgerond en het wachten was op de uitspraak van het Europees Hof in februari 2022, die gunstig uitviel. Van Dam heeft zeer veel bijgedragen aan deze zaak en het is buitengewoon spijtig dat hij de uitkomst niet meer heeft meegemaakt.

Lobby in Den Haag

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in het voorjaar van 2021 heeft Rookpreventie Jeugd samen met #artsenslaanalarm (een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde) en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde alles uit de kast gehaald om haar speerpunten voor tabaksontmoediging (tabaksaccijns structureel omhoog, verkooppunten via een vergunningstelsel omlaag, invoering van een tabaksverslavingsfonds) in de programma’s van de politieke partijen te krijgen. Met succes: in de meeste verkiezingsprogramma’s is in 2021 expliciet aandacht besteed aan maatregelen tegen het roken. Ook met de nieuw aangetreden Kamerleden zijn na de verkiezingen gesprekken gevoerd over hetzelfde onderwerp.

Samenwerking

Het afgelopen jaar is verder vooral een jaar van voorbereidingen geweest, die in 2022 tot resultaten zullen leiden. Er is veel werk gestoken in een nieuwe campagne onder de vlag van Sick of Smoking in samenwerking met social media-kanaal TikTok, waarin nabestaanden van tabaksslachtoffers het woord nemen. De actie, die naar verwachting in mei begint, roept op tot het vastleggen van de Rookvrije Generatie in een wet.

In 2021 is ook een samenwerking gegroeid met milieu- en gezondheidsorganisaties om een einde te maken aan het sigarettenfilter, omdat het geen enkel gezondheidsvoordeel oplevert en wel grote milieuschade veroorzaakt. De samenwerking wordt in 2022 voortgezet. Aflevering 1 van de nieuwe podcastserie ‘Achter het rookgordijn’ van TabakNee ging over dit onderwerp.

In 2021 is verder de samenwerking met Gezondheidsfondsen voor Rookvrij hersteld en geïntensiveerd. Daarnaast is Rookpreventie Jeugd nauwer gaan samenwerken met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter, oprichters van Rookpreventie Jeugd, zitten namens de NVALT nu aan de Tabakstafel van het Nationaal Preventieakkoord. In het kwartaalblad PulmoScript van NVALT doet De Kanter elke drie maanden verslag van haar werkzaamheden.

Het complete jaarverslag van Rookpreventie Jeugd/TabakNee is hier te vinden.