‘Overheid verantwoordelijk voor tabaksdoden’

Wanda de Kanter haalt fel uit in Brandpunt-interview

26 mei 2015

‘Overheid verantwoordelijk voor tabaksdoden’

'Ik ben zo boos op de industrie, omdat ze de sigaret zo ontzettend verslavend hebben gemaakt. Het is deadly by design.' Aldus Wanda de Kanter op 25 mei 2015 in een interview met Frénk van der Linden in het actualiteitenprogramma Brandpunt. In de uitzending stelt de longarts, tevens voorzitter van de Stichting Rookpreventie Jeugd, de overheid verantwoordelijk voor de 20.000 doden die elk jaar in Nederland het gevolg zijn van roken. 'De overheid is de enige die iets tegen de tabaksindustrie kan doen', zegt De Kanter.

De aanleiding voor de uitzending is de première van de documentaire 'De Vervangers' op zondag 31 mei 2015, Wereld Niet Roken Dag. Daarnaast verwijst de uitzending naar het artikel dat De Kanter met anderen publiceerde in het tijdschrift Medisch Contact, waarin zij nog eens uiteenzetten waarom zij de overheid verantwoordelijk houden voor de 20.000 overbodige sterfgevallen die jaarlijks zijn toe te schrijven aan het gebruik van tabak.

Bekijk het Brandpunt-item 'Arts op missie'

 

Tags

    1 items are tagged with tabak    4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rechtszaak    8 items are tagged with     1 items are tagged with verbergen
    1 items are tagged with     1 items are tagged with     4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rookvrije generatie    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with Wanda de Kanter    3 items are tagged with     1 items are tagged with jongeren en roken    1 items are tagged with     6 items are tagged with     1 items are tagged with     5 items are tagged with roken    2 items are tagged with     1 items are tagged with     2 items are tagged with rookstoppoli    1 items are tagged with meetmethode    1 items are tagged with ISO-methode    6 items are tagged with Canadian Intense    5 items are tagged with TNCO    6 items are tagged with     1 items are tagged with     2 items are tagged with WHO    2 items are tagged with     1 items are tagged with tabaksindustrie    3 items are tagged with tabakslobby    1 items are tagged with politiek    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sjoemelsigaret    8 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with longarts    1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with Tweede Kamer    2 items are tagged with rookstop    1 items are tagged with Europees Hof    6 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sigarettenfilter    1 items are tagged with NVWA    1 items are tagged with Sick of Smoking    1 items are tagged with petitie    1 items are tagged with Wet Rookvrije Generatie    1 items are tagged with
×** [Flexisystem PLG: Adding css classes to BODY: 0.002 s]
0.000 seconds (0.000); 2.15 MB (2.151) - START: FLEXIcontent component
0.129 seconds (0.129); 4.93 MB (2.775) - END: FLEXIcontent component: (VIEW: item)

-- [Initialize component: 0.00 s]
-- [FC Templates: XML files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: LESS files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: INI files parsing: 0.00 s]
-- [Joomla Content Plugins: 0.01 s]
-- [Get/Calculate Item Properties: 0.04 s]
-- [FC fields values retrieval + field params creation: 0.02 s]
-- [FC "item" view Template Rendering: 0.00 s]

-- [FC Fields Rendering: 0.01 s]
0.001 screated
0.000 screatedby
0.000 smodified
0.000 smodifiedby
0.000 stitle
0.000 shits
0.000 stype
0.000 sversion
0.000 sstate
0.002 svoting
0.001 sfavourites
0.000 scategories
0.000 stags
0.000 smaintext
0.001 simage
0.001 stext
0.000 stextarea
0.001 sradio0.000 seconds (0.000); 5.06 MB (5.063) - START: FLEXIcontent Tags Cloud Module
0.025 seconds (0.025); 5.27 MB (0.209) - END: FLEXIcontent Tags Cloud Module

0.000 seconds (0.000); 5.27 MB (5.267) - START: FLEXIcontent Search Module
0.002 seconds (0.002); 5.27 MB (0.005) - END: FLEXIcontent Search Module