Manifest Rookpreventie Jeugd

Manifest Rookpreventie Jeugd

1000 wetenschappers en gezondheidswerkers, onder wie de top van de Nederlandse kankeronderzoekers, ondertekenden dit Manifest:

De feiten

De laatste jaren is het aantal rokers in Nederland niet gedaald.

Er zijn 4 miljoen rokers, waarvan de helft door het roken overlijdt. Een kwart voor zijn pensioen.

Tegenover tienduizenden stoppers elk jaar staan evenveel starters onder de jeugd.

In Nederland bestaat er een positief beeld over roken i.t.t. in andere westerse landen.

Ondergetekenden stellen vast:

 • Dat roken een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid in Nederland vormt:
  • Ieder jaar sterven 20.000 mensen in Nederland aan door roken veroorzaakte ziektes
  • Ieder jaar sterven  9000 mensen aan longkanker
  • De hoeveelheid ernstige ziektes ten gevolge van roken is aanzienlijk groter dan van drugsgebruik, overgewicht en alcohol tezamen.
 • dat een rookverslaving ontstaat in de kwetsbare periode van de adolescentie;
 • dat de ernst van de verslaving daardoor toeneemt;
 • dat tabaksindustrie dat willens en wetens doet;
 • dat bij blootstelling aan tabaksgebruik boven de leeftijd van 18 jaar vrijwel niemand meer verslaafd raakt;
 • dat tabakswaren worden geproduceerd door een industrie die zich in zijn marketing willens en wetens op jongeren richt;
 • dat het doel van die industrie is het bereiken van een verslaving bij gebruikers om zichzelf op geleide van die verslaving een inkomstenbron  te garanderen;
 • dat Nederland ernstig achterloopt bij het voorkomen en het bestrijden van tabaksverslaving ten opzichte van de meeste andere ontwikkelde landen;
 • dat dit jaar in Nederland 20.000 mensen zullen overlijden aan de gevolgen van tabaksverslaving, waarvan de helft voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
 • dat 40% van alle kankers wordt veroorzaakt door roken:
 • dat de prognose van kanker alleen door de stijging van het aantal longkankers de laatste 40 jaar niet is gedaald;
 • dat de vorige minister van Volksgezondheid het belang van tabakspreventie als belangrijk instrument ter voorkoming van kosten in de zorg nauwelijks heeft benut;
 • dat de vorige minister van Volksgezondheid ten aanzien van tabaksbestrijding een halfhartig beleid heeft gevoerd wat aanleiding heeft gegeven tot verwarring onder de bevolking.

Ondergetekenden vragen de nieuwe minister van Volksgezondheid vanuit hun kennis van, en verantwoordelijkheid voor duurzame volksgezondheid, al datgene te doen dat tabaksverslaving voor een volgende generatie tot geschiedenis maakt en de schade voor de huidige generatie rokers beperkt. Met name:

 1. De prijs van tabakswaren sterk verhogen;
 2. Rookwaren in verkooppunten uit het zicht halen (‘wall of fame’ in supermarkten) en terugbrengen van het aantal verkooppunten;
 3. Roken in, en in de nabijheid van scholen te verbieden (roken is besmettelijk);
 4. De wettelijke leeftijd waarop tabak gekocht mag worden verhogen naar 18;
 5. Het rookverbod in de horeca te handhaven en de wetgeving vanuit het oogpunt van preventie voor jongeren sluitend te maken.

Om onze kinderen uit de rook te houden.