Roken: alle feiten op een rij

Expertisecentrum Tabaksontmoediging onderzocht feiten over roken

Roken: alle feiten op een rij

Elke dag beginnen 100 jongeren met roken. Tweederde van de rokers is begonnen voor zijn 18e. Hoe jonger iemand begint met roken, des te erger de verslaving. Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging onderzocht het waarheidsgehalte van de vele cijfers en beweringen die over roken de ronde doen. Bovenstaande cijfers kloppen, zo blijkt uit het rapport 'Roken: een aantal feiten op een rij' dat op 6 juli 2015 is verschenen.

Neemt het aantal rokers af, of toe? Levert de tabaksverkoop geld op door de accijnsheffing, of kost het juist geld vanwege alle zorgkosten? Hoeveel stoffen bevat tabaksrook? Over roken gaan soms uiteenlopende cijfers rond. De variƫteit in informatie heeft volgens het Trimbos-instituut onder meer te maken met verschillen tussen onderzoeken en onderzoeksmethoden, het tijdsbestek waarin het onderzoek is verricht en de herkomst van de informatie (Nederland of het buitenland).

Het rapport 'Roken: een aantal feiten op een rij' onderbouwt een groot aantal cijfers en beweringen over aantallen rokers, de kenmerken van tabak en tabaksrook, ziekte en sterfte als gevolg van tabaksgebruik, verslaving en stoppen en de kosten voor de maatschappij met een toelichting en bronnen.

Download het rapport via www.trimbos.nl 

 
×** [Flexisystem PLG: Adding css classes to BODY: 0.001 s]
0.000 seconds (0.000); 2.21 MB (2.210) - START: FLEXIcontent component
0.109 seconds (0.109); 4.97 MB (2.763) - END: FLEXIcontent component: (VIEW: item)

-- [Initialize component: 0.00 s]
-- [FC Templates: XML files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: LESS files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: INI files parsing: 0.00 s]
-- [Joomla Content Plugins: 0.01 s]
-- [Get/Calculate Item Properties: 0.03 s]
-- [FC fields values retrieval + field params creation: 0.02 s]
-- [FC "item" view Template Rendering: 0.00 s]

-- [FC Fields Rendering: 0.01 s]
0.001 screated
0.000 screatedby
0.000 smodified
0.000 smodifiedby
0.000 stitle
0.000 shits
0.000 stype
0.000 sversion
0.000 sstate
0.002 svoting
0.001 sfavourites
0.000 scategories
0.000 stags
0.000 smaintext
0.001 simage
0.001 stext
0.000 stextarea
0.000 sradio0.000 seconds (0.000); 5.11 MB (5.110) - START: FLEXIcontent Tags Cloud Module
0.008 seconds (0.008); 5.19 MB (0.081) - END: FLEXIcontent Tags Cloud Module

0.000 seconds (0.000); 5.24 MB (5.244) - START: FLEXIcontent Search Module
0.000 seconds (0.000); 5.25 MB (0.005) - END: FLEXIcontent Search Module