Roken en het puberbrein

Roken en het puberbrein

Roken leidt tot blijvende hersenschade in het puberbrein. Door de nicotine neemt het concentratievermogen af en neemt de impulsiviteit toe, waardoor de leerprestaties kunnen afnemen. Deze schade wordt in de loop van het leven niet hersteld. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, dat is gepubliceerd in Nature Neuroscience.

In het onderzoek werd aangetoond wat nicotine doet in de hersenen. Eerder werd al aangetoond dat roken jongeren gevoeliger maakt voor verslaving op latere leeftijd. De wetenschappers hebben een nieuw mechanisme ontdekt dat verklaart hoe blootstelling aan nicotine op jonge leeftijd schade aan het brein tot gevolg kan hebben.

Zij stelden adolescente ratten gedurende een beperkte periode bloot aan nicotine. Als deze ratten vervolgens getest werden als ze volwassen waren, bleek het concentratievermogen als gevolg van die blootstelling achteruit te zijn gegaan en hun impulsiviteit omhoog.

De nicotine levert dus langetermijnschade op: de ratten vertoonden als volwassenen gedragsproblemen. Opvallend is dat de hersenschade niet optrad als volwassen hersenen werden blootgesteld aan nicotine.  Een verklaring daarvoor is dat puberhersenen nog in ontwikkeling zijn, en daardoor extra kwetsbaar zijn.
De studie laat duidelijk zien dat de hersenen gedurende de adolescentie heel kwetsbaar zijn voor verslavende stoffen, zoals nicotine. Wanneer vertaald naar de mens kan jong beginnen met roken een rol hebben in het ontstaan van aandachtsstoornissen in de volwassenheid.

Volgens de onderzoekers bewijzen deze resultaten dat nog intensiever moet worden gezocht naar mogelijkheden om pubers van het roken af te houden.

Bron: de Volkskrant

 
×** [Flexisystem PLG: Adding css classes to BODY: 0.001 s]
0.000 seconds (0.000); 2.15 MB (2.151) - START: FLEXIcontent component
0.099 seconds (0.099); 4.92 MB (2.774) - END: FLEXIcontent component: (VIEW: item)

-- [Initialize component: 0.00 s]
-- [FC Templates: XML files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: LESS files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: INI files parsing: 0.00 s]
-- [Joomla Content Plugins: 0.01 s]
-- [Get/Calculate Item Properties: 0.04 s]
-- [FC fields values retrieval + field params creation: 0.02 s]
-- [FC "item" view Template Rendering: 0.00 s]

-- [FC Fields Rendering: 0.01 s]
0.001 screated
0.000 screatedby
0.000 smodified
0.000 smodifiedby
0.000 stitle
0.000 shits
0.000 stype
0.000 sversion
0.000 sstate
0.002 svoting
0.001 sfavourites
0.000 scategories
0.000 stags
0.000 smaintext
0.001 simage
0.001 stext
0.000 stextarea
0.000 sradio0.000 seconds (0.000); 5.06 MB (5.062) - START: FLEXIcontent Tags Cloud Module
0.008 seconds (0.008); 5.14 MB (0.081) - END: FLEXIcontent Tags Cloud Module

0.000 seconds (0.000); 5.20 MB (5.197) - START: FLEXIcontent Search Module
0.000 seconds (0.000); 5.20 MB (0.005) - END: FLEXIcontent Search Module