Politieke partijen maken preventie tot prioriteit

Hopelijk blijft het niet bij mooie woorden alleen

1 december 2020

Politieke partijen maken preventie tot prioriteit

Preventie van ziekte wordt de komende jaren een prioriteit bij de meeste politieke partijen. Verschillende partijen willen ook dat niet geld, zoals nu, maar gezondheidsuitkomsten als ‘prikkel’ in de zorg worden ingevoerd. Dat blijkt uit een overleg van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid met verschillende artsen, onder wie Wanda de Kanter.

De Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) belegde op 25 november een digitaal gesprek met de initiatiefnemers van een petitie waarin wordt gepleit voor preventie als basis van het zorgstelsel en een einde aan de marktwerking in de zorg. Deze petitie werd door 7.913 artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere werkers in de zorg ondertekend.

In het onderhoud spraken de Kamerleden met Paul Jonas, oud-huisarts en docent Leids Universitair Medisch Centrum, Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, en Wanda de Kanter, longarts en voorzitter van Rookpreventie Jeugd. Vooraf hadden zij en enkele andere zorgmedewerkers al schriftelijk vragen van de Kamerleden beantwoord.

Meer preventie, stop marktwerking

In hun petitie betogen de artsen en verpleegkundigen dat de coronapandemie nog eens extra aan het licht brengt wat zij al langer ervaren, namelijk dat het in de zorg dweilen met de kraan open is zolang er geen serieus werk wordt gemaakt van preventie van ziekten die te voorkomen zijn. Daarbij komt dat in de zorg het behandelen van zieken het verdienmodel is.

Dat er een omslag nodig is, is helder. Nu is 70 procent van alle ziekten toe te schrijven aan gedrag. Roken speelt daarbij een grote rol. 30 procent van alle kankers wordt door roken veroorzaakt, 80 procent van alle longkankergevallen komt door het roken en 85 procent van alle COPD-gevallen is volledig te voorkomen. Hogere accijns, minder verkooppunten en goede voorlichtingscampagnes zijn de belangrijkste maatregelen die daar verandering in kunnen brengen.

Ook aandacht voor laagopgeleiden

Uit het overleg kwam naar voren dat de meeste politieke partijen inmiddels die noodzaak ook zien en de komende jaren van preventie een prioriteit maken. De verkiezingsprogramma’s laten dat ook zien. Een groot aantal partijen ziet ook de voordelen van meer nadruk op gezondheidsuitkomsten in plaats van op marktwerking. Ook komt er meer aandacht voor mensen met weinig opleiding en een laag inkomen, schrijft Paul Jonas in een beknopt verslag van de bijeenkomst op petities.nl. “Dat is het voorlopige resultaat van onze petitie”, schrijft Jonas. “Want na de woorden moeten er nu ook daden komen. Er kwamen veel vragen over op welke manier dat allemaal in praktijk te brengen. We hopen dat we veel van onze adviezen in beleid zullen terugzien.”

Het wordt spannend te zien met welke concrete beleidsvoornemens, in welk tempo en met welk budget Kamer en kabinet de komende tijd uitvoering gaan geven aan hun mooie woorden.

ziektekosten | lage SES | verkiezingen | preventie | politieke partijen

 

Tags

    1 items are tagged with tabak    4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rechtszaak    8 items are tagged with     1 items are tagged with verbergen
    1 items are tagged with     1 items are tagged with     4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rookvrije generatie    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with Wanda de Kanter    3 items are tagged with     1 items are tagged with jongeren en roken    2 items are tagged with     6 items are tagged with     1 items are tagged with     5 items are tagged with roken    2 items are tagged with     1 items are tagged with     2 items are tagged with rookstoppoli    1 items are tagged with meetmethode    1 items are tagged with ISO-methode    6 items are tagged with Canadian Intense    5 items are tagged with TNCO    6 items are tagged with nicotine    2 items are tagged with     2 items are tagged with WHO    2 items are tagged with     1 items are tagged with tabaksindustrie    3 items are tagged with tabakslobby    1 items are tagged with politiek    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sjoemelsigaret    8 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with longarts    1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with Tweede Kamer    2 items are tagged with rookstop    1 items are tagged with Europees Hof    6 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sigarettenfilter    1 items are tagged with NVWA    1 items are tagged with Sick of Smoking    1 items are tagged with petitie    1 items are tagged with Wet Rookvrije Generatie    2 items are tagged with nicotinevrije generatie    1 items are tagged with vape-hype    1 items are tagged with gifstoffen    1 items are tagged with Nicotinee    1 items are tagged with