Controversieel verklaren van wetgeving en maatregelen rond tabak is een volstrekt verkeerd signaal

25 januari 2021

Controversieel verklaren van wetgeving en maatregelen rond tabak is een volstrekt verkeerd signaal

UPDATE 27-01-2021
Nu het kabinet demissionair is, beslist de Tweede Kamer welke onderwerpen de komende maanden zullen worden behandeld en welke ‘controversieel verklaard’ worden. Ook of het onderwerp tabak nog wordt behandeld, ligt in handen van de Kamer.

Nu kabinet Rutte III is afgetreden en demissionair is geworden, kan het geen belangrijke politieke beslissingen meer nemen of omstreden onderwerpen behandelen. De beslissing welke onderwerpen de komende maanden wel of niet meer zullen worden behandeld ligt bij de Tweede Kamer. Kamerleden kunnen onderwerpen aanwijzen waarvan zij vinden dat die niet mogen worden behandeld. Deze onderwerpen worden dan controversieel verklaard en niet behandeld totdat er een nieuw kabinet is.

Groslijst

De Kamer stelt een zogenaamde groslijst vast waarop alle controversiële onderwerpen komen te staan. Het gaat niet alleen om wetgeving, maar ook over brieven en nota’s van het kabinet. Vanuit de commissies wordt een voorzet gedaan voor de onderwerpen die op deze groslijst moeten komen te staan. Woensdag aanstaande, 27 januari, besluit de VWS-commissie over het wel of niet controversieel verklaren van bepaalde onderwerpen.

Wijzigingen Tabaks- en rookwarenwet

Een van de onderwerpen op de agenda van de VWS-commissie is tabak. Het gaat specifiek om het voorstel tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen, het voorstel tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten, en twee brieven van staatssecretaris Blokhuis. Een brief over het verminderen van verkooppunten van tabak en een brief met informatie over tabak-gerelateerde onderwerpen.

Achter de schermen worden de Kamerleden door verschillende partijen benaderd met het verzoek om het onderwerp tabak controversieel te verklaren, met als doel de behandeling van de hierboven genoemde wetsvoorstellen en maatregelen uit te stellen.

Preventieakkoord en corona

Andere partijen, waaronder de Stichting Rookpreventie Jeugd, hebben deze week een dringend beroep gedaan op de Kamerleden om het onderwerp tabak niet controversieel te verklaren. Gelet op de doelstellingen in het Nationaal Preventieakkoord en het bestrijden van het coronavirus, is het juist van belang dat deze wetsvoorstellen en maatregelen, zoals het aanscherpen van het reclameverbod en het verminderen van het aantal tabaksverkooppunten, geen vertraging oplopen. Daarbij is specifiek gewezen op het risico dat rokers gevoeliger zijn voor virusinfecties en dus ook voor het coronavirus.

In ieders belang

Het is bekend dat rokers een groter risico lopen om ernstig ziek te worden als ze eenmaal besmet zijn met corona. En rokers hebben meer kans om de ziekte verder te verspreiden, omdat ze meer hoesten. Het is dus in ieders belang om het aantal rokers zo snel mogelijk terug te dringen. Deze wetsvoorstellen en maatregelen helpen daarbij. Als het onderwerp tabak controversieel zou worden verklaard door de Kamer, dan zou dat wat ons betreft een volstrekt verkeerd signaal zijn.

UPDATE 27-01-2021

Er mag over tabak gesproken worden

Vandaag heeft de VWS-commissie gestemd over de onderwerpen die de Kamer wel of niet controversieel wil verklaren. Daarbij heeft de commissie besloten de twee voorstellen tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet en de brieven van staatssecretaris Blokhuis over tabak-gerelateerde onderwerpen niet-controversieel te verklaren. Alleen de PVV en de VVD stemden tegen. Daarmee geeft de Kamer een duidelijk signaal af dat de behandeling van de voorstellen rond tabak gewoon door kan gaan. De lobby van Rookpreventie Jeugd en andere betrokken partijen richting de Kamer is dus buitengewoon succesvol geweest.

Aanstaande maandag, 1 februari, vindt nog een Notaoverleg Preventie plaats in de VWS-commissie, waarbij de hierboven genoemde onderwerpen op de agenda staan. Naar verwachting is dit de laatste keer dat de Tweede Kamer zich in de huidige samenstelling zal buigen over preventie en het tabaksbeleid, want op 12 februari 2021 begint het voorjaars- en verkiezingsreces, dat duurt t/m 22 maart.

Tweede Kamer | corona | Tabakswet | politiek | tabakslobby | Preventieakkoord

 

Tags

    1 items are tagged with tabak    4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rechtszaak    8 items are tagged with     1 items are tagged with verbergen
    1 items are tagged with     1 items are tagged with     4 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with rookvrije generatie    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with Wanda de Kanter    3 items are tagged with     1 items are tagged with jongeren en roken    2 items are tagged with     6 items are tagged with     1 items are tagged with     5 items are tagged with roken    2 items are tagged with     1 items are tagged with     2 items are tagged with rookstoppoli    1 items are tagged with meetmethode    1 items are tagged with ISO-methode    6 items are tagged with Canadian Intense    5 items are tagged with TNCO    6 items are tagged with nicotine    2 items are tagged with     2 items are tagged with WHO    2 items are tagged with     1 items are tagged with tabaksindustrie    3 items are tagged with tabakslobby    1 items are tagged with politiek    3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     3 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sjoemelsigaret    8 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with longarts    1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with Tweede Kamer    2 items are tagged with rookstop    1 items are tagged with Europees Hof    6 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with     1 items are tagged with sigarettenfilter    1 items are tagged with NVWA    1 items are tagged with Sick of Smoking    1 items are tagged with petitie    1 items are tagged with Wet Rookvrije Generatie    2 items are tagged with nicotinevrije generatie    1 items are tagged with vape-hype    1 items are tagged with gifstoffen    1 items are tagged with Nicotinee    1 items are tagged with