De 70 mythes over rookverslaving

De 70 mythes over rookverslaving

Of je rookt of niet is je eigen vrije keuze, dus alle regels van de overheid komen neer op betutteling vanuit de overheid. Bovendien, een sigaretje helpt tegen de stress en ach, je moet ergens aan doodgaan. Rondom roken bestaan vele gedachtekronkels en mythen die door longarts Wanda de Kanter worden ontkracht in het document ‘De 70 mythes over tabaksverslaving’

rookstop | roken | Wanda de Kanter

 
×** [Flexisystem PLG: Adding css classes to BODY: 0.002 s]
0.000 seconds (0.000); 2.16 MB (2.162) - START: FLEXIcontent component
0.113 seconds (0.113); 4.94 MB (2.773) - END: FLEXIcontent component: (VIEW: item)

-- [Initialize component: 0.00 s]
-- [FC Templates: XML files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: LESS files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: INI files parsing: 0.00 s]
-- [Joomla Content Plugins: 0.01 s]
-- [Get/Calculate Item Properties: 0.04 s]
-- [FC fields values retrieval + field params creation: 0.02 s]
-- [FC "item" view Template Rendering: 0.00 s]

-- [FC Fields Rendering: 0.01 s]
0.001 screated
0.000 screatedby
0.000 smodified
0.000 smodifiedby
0.000 stitle
0.000 shits
0.000 stype
0.000 sversion
0.000 sstate
0.002 svoting
0.001 sfavourites
0.000 scategories
0.000 stags
0.000 smaintext
0.001 simage
0.001 stext
0.000 stextarea
0.000 sradio0.000 seconds (0.000); 5.07 MB (5.072) - START: FLEXIcontent Tags Cloud Module
0.009 seconds (0.009); 5.17 MB (0.096) - END: FLEXIcontent Tags Cloud Module

0.000 seconds (0.000); 5.21 MB (5.206) - START: FLEXIcontent Search Module
0.000 seconds (0.000); 5.21 MB (0.005) - END: FLEXIcontent Search Module